Affiliate marketing z pohľadu inzerenta (Infografika)

Aby ste lepšie a jednoduchšie mohli pochopiť ako to celé funguje, pripravili sme infografiku v ktorej je zobrazený celý proces na jednoduchom príklade.